TTMPERLTK Terveystiedon monitieteinen perusopintokokonaisuus, liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Terveystiedon perusopinnot suoritettuaan opiskelija
  • määritellä ja käyttää terveyteen ja terveyden edistämiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä asianmukaisesti
  • kuvata terveyden edistämistä, sen toiminta-alueita ja erilaisia toimintaympäristöjä
  • eritellä terveystieto-oppiaineen olemusta, asettaa tarkoituksenmukaisia oppimistavoitteita, toteuttaa oppimistilanteita ja arvioida oppimista hyödyntäen terveystiedon opetussuunnitelmia
  • kuvata kansanterveyden tilaa, analysoida väestöryhmien terveyseroja ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä terveyserojen kaventamisen keinoja

Rakenne

Valitse väh. 25 op