LTKY003 Liikunnan ensiapukurssi (1 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Toiminta onnettomuus- ja sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet
Tajuttoman ensiapu
Elvytystapahtuma
Yleisimmät sairauskohtaukset
Vierasesine hengitysteissä
Verenvuodot ja shokki
Pään ja kasvojen vammat
Myrkytykset, hypertermia, hypotermia ja palovammat
Nivelvammat ja murtumat
Loppuharjoitus

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin (12 tuntia)

Avoin yliopisto: SPR EA1

Arviointiperusteet

Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää, miten onnettomuus-, loukkaantumis- ja sairauskohtaustilanteissa tulee toimia
  • hallitsee ensiavun perustaidot

Lisätietoja

Kevätlukukausi.

Kurssin suorittamiseen liittyvät kysymykset JYU perustutkinto-opiskelijoiden osalta: Koulutussuunnittelija Minna Kettunen.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Osallistuminen opetukseen

Opetus