PTAKOK Päätösanalytiikan temaattinen moduuli (30+ op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Informaatioteknologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Päätösanalytiikan temaattisen moduulin pääsisältö on datapohjaisen päätöksenteon menetelmien ja osaamisen hallinta. Tavoitteena on parempien päätösten tekemisen tukeminen. Moduuli koostuu optimointiin, tilastotieteeseen ja koneoppimiseen liittyvistä opintojaksoista. Datapohjaisen päätöksenteon tukemisen kokonaisuutta voidaan jäsentää eri osa-alueiden ns. saumattoman ketjun avulla, joka kattaa sekä datan hallinnan, mallinnuksen ja päättelyn keinoja että optimoinnin ja päätöksenteon tukemisen menetelmiä. Erilaiset ja erityyppiset datalähteet johtavat erilaisten päätöskysymysten vastaamiseen. Päätösten hyvyyttä voidaan kuvata ristiriitaisten tavoitteiden avulla, mikä johtaa monitavoiteoptimoinnin menetelmien käyttöön. Osaamista havainnollistetaan erilaisten sovellusesimerkkien avulla. Temaattinen moduuli liittyy kiinteästi Jyväskylän yliopiston DEMO-profilointialaan (jyu.fi/demo).

Osaamistavoitteet

Moduulin suorittanut opiskelija
- Osaa hyödyntää dataa monipuolisesti päätöksenteossa erilaisissa ongelmissa
- Osaa valita ja käyttää erilaisiin tarpeisiin soveltuvia optimoinnin ja monitavoiteoptimoinnin menetelmiä
- Osaa valita eri ongelmiin soveltuvat saumattoman ketjun elementit ja työkalut ja käyttää niitä päätöksenteon tukemiseen
- Osaa hyödyntää koneoppimista saumattomassa ketjussa
- Hallitsee mallinnuksen perusteet klassisessa ja Bayes-tilastotieteessä,
- Osaa valita erilaisiin aineistoihin sopivia tilastollisia menetelmiä sekä toteuttaa analyysejä ohjelmistoilla
- Osaa tehdä empiiriseen aineistoon liittyviä johtopäätöksiä tilastollisen analyysin perusteella sekä arvioida johtopäätöstensä luotettavuutta
- Osaa yhdistää tilastollisen mallinnuksen osaksi päätöksentekoa tukevaa ketjua

Rakenne

Valitse kaikki (27+ op)