TIES598 Epälineaarinen monitavoiteoptimointi (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Optimointia tarvitaan lukuisilla aloilla ja yleensä optimoitavana on useita ristiriitaisia tavoitteita. Tällöin tarvitaan monitavoiteoptimointia tukemaan päätöksentekijää löytämään paras kompromissiratkaisu.
TIES598 epälineaarinen monitavoiteoptimointi keskittyy nimensä mukaan epälineaaristen monitavoiteoptimointitehtävien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Kurssi on pakollinen päätösanalytiikan temaattisessa moduulissa ja soveltuu esimerkiksi valinnaiseksi kurssiksi tietotekniikan maisteriohjelmassa. Kurssilla käsitellään laajasti erilaisia monitavoiteooptimoinnin menetelmiä ja ohjelmistoja. Myös teoriaan tutustutaan lyhyesti. Lisäksi annetaan paljon esimerkkejä käytännön optimointiongelmista, niiden ratkaisemisesta ja haasteista. Kurssi vie opiskelijat monitavoiteoptimoinnin uusimman tiedon ja menetelmäkehityksen sekä ohjelmistojen ääreen. Myös ratkaisujen havainnollistamista ja erilaisia datapohjaisia päätöksenteon tuen sovelluksia käsitellään.

Suoritustavat

Kurssilla ei ole loppukoetta vaan opiskelijat arvioidaan tehtävien suorittamisen sekä luennoille ja keskusteluihin osallistumisen aktiivisuuden nojalla.

Osaamistavoitteet

Monitavoiteoptimointitehtävien tunnistaminen ja kyky ratkoa niitä. Ymmärrys siitä miksi ja mihin monitavoiteoptimointioptimoinnin menetelmiä tarvitaan. Ymmärrys päätöksentekijän tukemisen merkityksestä. Monitavoiteoptimoinnin peruskäsitteiden tuntemus. Ymmärrys optimaalisuuden käsitteestä kun optimoitavana on ristiriitaisia tavoitteita. Ymmärrys erilaisista menetelmistä monitavoiteoptimointitehtävien ratkaisemiseen. Ymmärrys monitavoiteoptimointimenetelmien perusteista ja sopivan menetelmän valinnasta. Kyky etsiä ja soveltaa ohjelmistoja monitavoiteoptimointitehtävien ratkaisemiseen.

Esitietojen kuvaus

Basic knowledge about single objective optimization, numerical methods and computer programming. Previous completion of the courses TIEA382 Linear and discrete optimization is recommended and TIES483 Nonlinear optimization is expected.

Kirjallisuus

  • Miettinen, K., 1999, Nonlinear Multiobjective Optimization, Kluwer Academic Publishers; ISBN: 0-7923-8278-1

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta