TTIKOB Terveystieteiden opintokokonaisuus II (30 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä
Hakuohje:
Vain Tieto- ja ohjelmistotekniikan kandidaatti- ja DI-koulutuksen opiskelijoille (https://opinto-opas.jyu.fi/2021/fi/koulutus/tekkandimaisterikou/ ).

Kuvaus

Terveystieteiden opintokokonaisuus II on tarkoitettu DI-koulutuksessa opiskelevien suuntautumisvaihtoehdoksi maisterivaiheessa. Tämä kokonaisuus sisältää terveystieteiden aine- ja syventäviä opintoja. Yhteisen osuuden lisäksi opiskelija voi valita kuntoutukseen, ikääntymiseen, liikuntalääketieteeseen tai terveyden edistämiseen liittyvän 8 op:n osuuden.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata toimintakyvyn ja monitieteisen kuntoutuksen keskeiset käsitteet ja paradigmat 
  • selittää miten toimintakyvyn eri osa-alueita voidaan mitata ja arvioida luotettavasti
  • hyödyntää terveyskäyttäytymisen muutosta koskevaa tietoa interventioiden suunnittelussa
  • kuvata rasittavaan liikuntaan ja urheiluun liittyviä terveydellisiä erityiskysymyksiä 
  • kuvata liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden merkityksen ikääntyvien ihmisten terveydelle ja toimintakyvylle 
  • kuvata ja arvioida valitsemansa terveystieteiden osa-alueen keskeisiä näkökulmia ja erityispiirteitä 


Esitietojen kuvaus

TTIKOA Terveystieteiden opintokokonaisuus I tulee olla suoritettuna ennen TTIKOB-kokonaisuuden aloittamista.

Rakenne

Valitse kaikki (30 op)