TERS1008 Toimintaympäristölähtöinen terveyden edistäminen (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Toimintaympäristölähtöisen terveyden edistämisen perusteet ja periaatteet
Eri toimintaympäristöjen erityispiirteet sekä niihin soveltuvat toimet ja arviointikohteet

Suoritustavat

Luento (2 h)
Kirjallisuuden suorittaminen oppimistehtävänä

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • jäsentää terveyden edistämisen erilaisia toimintaympäristöjä sekä niiden eri tasoja sosio-ekologisen mallin mukaisesti
  • suunnitella tiettyyn toimintaympäristöön ja sen eri tasoille soveltuvia toimia sekä arviointimenetelmiä
  • tarkastella kriittisesti toimintaympäristölähtöisen terveyden edistämisen etuja ja puutteita

Oppimateriaalit

Kurssilla jaettava materiaali (artikkelipaketti). 

Kokko S. and Baybutt M. (eds.) (2022) Handbook of Setting-Based Health Promotion. Springer International Publishing, IV, 306 pages. ISBN 978-3-030-95855-8 (huom. kirja tulee käyttöön lukuvuonna 2022-2023)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luento ja itsenäinen oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus