TTIY1006 Terveystieteiden työharjoittelu (kandidaattiopinnot) (6–16 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tutkimus- ja/tai käytännönharjoittelupaikan haku
Harjoittelun suunnittelu ja tavoitteenasettelu
Tutustuminen terveystieteen alan tutkimus- ja/tai käytännön työelämään
Harjoittelun raportointi


Suoritustavat

Tutkimus- ja/tai käytännönharjoittelupaikan haku
Harjoittelun suunnittelu ja tavoitteenasettelu
Tutustuminen terveystieteen alan tutkimus- ja/tai käytännön työelämään
Harjoittelun raportointi


Arviointiperusteet

Käytännön harjoittelun suorittaminen ja raportointi hyväksytysti

Osaamistavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelija

  • osaa tunnistaa erilaisia työtehtävämahdollisuuksia, joissa voi hyödyntää terveystieteiden koulutusta
  • osaa soveltaa opintojen tuottamaa osaamista erilaisissa työtehtävissä
  • osaa kuvata harjoitteluorganisaationsa toimintamalleja ja –strategioita terveystieteen näkökulmasta
  • paikantaa tulevaa rooliaan asiantuntijayhteisön jäsenenä
  • osaa reflektoida omaa harjoittelutehtäväänsä ja siitä saatuja kokemuksia suhteessa oman alansa asiantuntijuuteen ja kompetensseihin

Lisätietoja

Orientoiva seminaari 2. vuosi, kevätlukukausi
Harjoittelu 2. tai 3. vuoden aikana 

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (6–16 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus