ELIPER Erityisliikunnan perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Erityisliikunnan perusopinnot (25 op) suoritettuaan opiskelija

  • tietää eri-ikäisten ihmisten toimintakyvyn rajoitteita ja niiden vaikutuksia liikkumiseen
  • tuntee soveltavan liikunnan keskeiset opetus- ja ohjausmenetelmät ja työtavat
  • osaa suunnitella ja toteuttaa liikuntaa erilaisissa liikuntaympäristöissä ja -muodoissa huomioiden osallistujien toimintarajoitteet
  • osaa kohdata erilaisia liikunnan harrastajia
  • ymmärtää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteet liikunnassa ja osaa huomioida ne omassa toiminnassaan

Rakenne

Valitse 25 op / 55 op