Valmennus- ja testausopin maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Liikuntatieteiden maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120 op
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Valmennus- ja testausopin maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia osaajia valmennuksen ja testauksen vaativiin asiantuntijatehtäviin. Valmennus- ja testausopin koulutuksessa keskeisiä teemoja ovat fyysisen kunnon ja suorituskyvyn harjoittaminen erilaisten tavoitteiden suunnassa ja harjoitusvaikutusten seuranta käyttäen hyväksi tarkkoja mittausmenetelmiä. Maisteri osaa itsenäisesti toteuttaa korkealaatuisia liikuntabiologista osaamista edellyttäviä tutkimus- ja kehityshankkeita. Hän osaa työskennellä yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa myös kansainvälisesti.

Osaamistavoitteet

Valmennus- ja testausopin pääaineesta valmistuvalla on tutkimustietoon perustuvat tiedot fyysisen kunnon ja suorituskyvyn eri osa-alueiden mittaamisesta ja harjoittamisesta. Tätä tietoa hän osaa soveltaa käytännössä testaamisessa ja harjoittelun ohjaamisessa ihmisille, joilla on erilaisia liikuntataustoja urheilijoista eri ikäisiin kuntoliikkujiin ja kuntoutujiin. Hän tietää liikunnan ja liikkumattomuuden vaikutukset fyysiseen toimintakykyyn, terveyteen ja koettuun hyvinvointiin elämänkulun eri vaiheissa ja osaa soveltaa biomekaniikan ja liikuntafysiologian tieteenalojen menetelmiä tutkittaessa ja kehitettäessä fyysisiä ominaisuuksia eri kohderyhmille. Valmennus- ja testausopin maisterilla on monitieteinen ja laaja-alainen näkemys liikuntaharjoittelusta ja urheiluvalmennuksesta.

Rakenne

Valitse kaikki (75+ op)