VTES1001 Valmennuksen erityiskysymykset (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Opiskelija syventää tietämystä valmennuksen ja testauksen erityiskysymyksistä

Kuvaus

 • Kestävyysharjoittelu ja kilpaileminen erityisolosuhteissa

 • Ravitsemus ja urheilijan suorituskyky

 • Urheilupsykologia ja psyykkinen valmennus

 • Joukkueurheilun erityispiirteet valmennuksessa ja pelianalyysi

 • Urheiluvalmennus, kilpaurheilu ja eettiset kysymykset

Osaamistavoitteet

 Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…

 • ymmärtää korkean paikan harjoittelun hyödyntämisen periaatteet urheiluvalmennuksessa

 • ymmärtää harjoittelun ja kilpailemisen sovellukset kylmässä ja kuumassa ympäristössä

 • tietää ravintovalmennuksen merkityksen valmennuksessa

 • tietää urheilupsykologian periaatteet urheiluvalmennuksessa

 • ymmärtää joukkue- ja yksilövalmennuksen erityispiirteet valmennuksessa

 • tietää modernin pelianalyysin menetelmät ja sovellukset

 • syventää tietämystä urheiluvalmennuksen ja testaamisen etiikasta

Lisätietoja

1. syyslukukausi
Kirjallisuus

 • Hausswirth, C. & Mujika, I. 2013. Recovery for Performance in Sport. Champaign, IL., USA: Human Kinetics (281 s.); ISBN: 1-4504-3434-7 978-1-4504-3434-8
 • Hardy, L., Jones, G. & Gould, D. 2018. Understanding Psychological Preparation for Sport: Theory and Practice of Elite Performers (364 s.); ISBN: 978-0-471-95787-4
 • Maughan, R. J. 2013. The Encyclopaedia of Sports Medicine: An IOC Medical Commission Publication, Volume XIX, Sports Nutrition. Oxford: Wiley-Blackwell. E-kirja (333 s.: 217-550 s.).; ISBN: 9781118692332
 • Gamble, P. 2013. Strength and Conditioning for Team Sports. Routledge. Taylor & Francis Group (291 s.). ISBN: 978-0-415-63793-0
 • Schmidt, R. A. & Lee, T. D. 2014. Motor Learning and Performance 5th ed. From Principles to Application. Routledge, Taylor & Francis Group (315 s.).; ISBN: 978-1-4504-4361-6 1-4504-4361-3

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
· Aktiivinen osallistuminen luennoille (20 tuntia) ja luentopäiväkirjan ja valmennuksen etiikan kirjallisen työn kirjoittaminen · Aktiivinen osallistuminen seminaariin (10 tuntia) ja seminaarityön kirjoittaminen ja esittäminen · Kirjallisuusluettelosta valitun kirjan tenttiminen
Arviointiperusteet:
Kirjatentti (50%), seminaarityö (50%) ja hyväksytyt seminaarityöt
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus