TYOMODKOK Työn ja työelämän tutkimus -moduuli (25–36 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Työn ja työelämän tutkimuksen temaattinen moduuli perehdyttää työn ja työelämän politiikkoihin, käytäntöihin ja muutokseen. Moduuli antaa valmiudet ymmärtää niin kotimaisia kuin kansainvälisiä työmarkkinajärjestelmiä, keskeisiä työn teorioita ja työelämän historiaa sekä nykytrendejä. Työelämää tarkastellaan eri tasoilta ja näkökulmista. Moduuli perehdyttää työelämän suhteisiin niin työntekijän ja työorganisaatioiden kuin yhteiskunnan ja globaalien työmarkkinoiden näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan moduulin opiskelija omaa perustiedot muun muassa työn ja työmarkkinoiden historiallisesta muutoksesta, suomalaisesta työpolitiikasta ja työn ja hyvinvoinnin suhteista. Valinnaiset opintojaksot keskittyvät esimerkiksi työn johtamiseen ja työperäiseen siirtolaisuuteen. Moduulin laajuus on 25-36 op, ja se on vapaa kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.

Lisätietoja

Moduuli ja siihen kuuluvat yksittäisen opintojaksot ovat vapaasti suoritettavissa kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.

Rakenne

Valitse kaikki (25–36 op)