TERSYV Terveyden edistämisen syventävät opinnot (65 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Terveyskasvatuksen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija:
• tuntee erilaisia terveyden edistämistä ohjaavia lakeja, suosituksia ja eettisiä periaatteita sekä tunnistaa erilaisten toimintaympäristöjen erityispiirteitä
• osaa kriittisesti arvioida terveyden ja terveyskäyttäytymisen muutosta selittäviä teorioita ja malleja sekä soveltaa niitä erilaisissa interventioissa
• hallitsee terveyden edistämistutkimuksen erityispiirteet
• tunnistaa erilaisia terveyden edistämisen työtehtävämahdollisuuksia sekä alan asiantuntijoita työllistäviä organisaatioita julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla
• osaa soveltaa terveyden edistämisen osaamista asiantuntijatehtävissä ja omaa erityisosaamista valitulta terveyden edistämisen osa-alueelta

Rakenne

Valitse kaikki (65+ op)