TERS1007 Terveyden edistämisen johtamisen strategiat (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Terveyden edistämisen johtamisen perusteet
Tiedolla johtamisen mekanismit terveyden edistämisessä
Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi

Suoritustavat

Luento (2 h)
Kirjallisuuden suorittaminen oppimistehtävänä

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä 100 %


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • jäsentää terveyden edistämisen johtamiseen, arviointiin, mittaamiseen ja seurantaan liittyviä periaatteita
  • jäsentää ja arvioida tiedolla johtamisen mekanismeja terveyden edistämisessä
  • kriittisesti arvioida terveyden edistämisen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja niiden toteutumista käytännössä

Oppimateriaalit

Clavier, C., de Leeuw, E. (toim.) 2013. Health Promotion and the Policy Process. Oxford University Press. (230 s.)

Leppo, K., Ollila, E., Peña, S., Wismar, M. & Cook, S. (toim.) 2013. Health in all policies. Seizing opportunities, implementing policies. Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health. (350 s.)

WHO (2014). Health in All Policies (HiAP) Framework for Country Action https://www.who.int/healthpromotion/hiapframework.pdf

Birley M. 2011. Health Impact Assessment: Principles and Practice. Routledge. (400s)

Kurssilla jaettava materiaali 

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luento ja itsenäinen oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjallinen tehtävä 100 %
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

 

Opetus