TERS1006 Terveyden edistämisen ydinosaaminen (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Terveyden edistämisen kokonaisuus

Terveyden edistämisen ammatilliset kompetenssit
Systemaattinen ja näyttöön perustuva terveyden edistäminen

Suoritustavat

Kirjallisuuden suorittaminen oppimistehtävänä

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä 100%

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • osaa syvällisesti jäsentää terveyden edistämisen kokonaisuutta ja ydinosaamisen alueita
  • osaa tarkastella kriittisesti terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen lähestymistapoja, menetelmiä ja kehityssuuntia
  • tietää, millaista osaamista erilaisissa tehtävissä ja erilaisissa toimintaympäristöissä työskenteleviltä terveyden edistämisen asiantuntijoilta odotetaan

Lisätietoja

Huom. Myös Esitiedot-kohdassa mainittujen opintojaksojen vanhat versiot soveltuvat suositelluiksi esitiedoiksi (KTEP011, KTEP012, KTEA010, KTEA008/TTIA1001).

Oppimateriaalit

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus