STKKOKB Suomi toisena kielenä opetuksessa B, temaattinen moduuli (15–35 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Moduuli B tarjoaa syventäviä näkökulmia S2-pedagogiikkaan. Opintojaksoilla perehdytään suomen kieleen oppimisen ja opetuksen kohteena ja kielitaidon arvioinnin ja kielitietoisen opetuksen kysymyksiin. Kielenoppimista lähestytään myös työelämän kielitaidon ja kirjallisuuden pedagogiikan suunnista. 

Osaamistavoitteet

  • hahmottaa suomen kieltä opittavana kielenä ja oppimisen välineenä eri kielitaustoista tulevien ja eri-ikäisten oppijoiden näkökulmasta
  • tuntee kielitaidon arvioinnin lähtökohtia ja tapoja sekä osaa soveltaa niitä omassa opetustyössään
  • ymmärtää suomen kielen ja kirjallisuuden merkityksen osallisuutta vahvistavana ja identiteettiä muovaavana voimavarana
  • osaa arvioida ja kehittää työtään suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetuksen ajantasaiset kehitysnäkymät huomioiden.
  • ymmärtää kielitietoisen koulutuksen periaatteet ja tavoitteet eri toimijoiden ja koulutusasteiden näkökulmasta sekä osaa soveltaa niitä omassa työssään

Lisätietoja

Moduuli sopii sellaisille osallistujille, jotka ovat jo opiskelleet suomen kielen perusopinnot tai suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.

Moduuli sopii niille, jotka haluavat syventää osaamistaan esimerkiksi seuraavista teemoista: suomi opittavana kielenä, työelämän kielikysymykset sekä kirjallisuuden pedagogiikka S2-näkökulmasta. Kohderyhmää ovat perusopetuksen ja lukion aineenopettajat sekä aikuiskoulutuksen S2-opettajat.

Rakenne

Valitse 3–7 kpl (15–35 op)