STKE112 Suomen kielen ilmiöt opetuksessa (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan suomen kielen ilmiöitä toisen kielen oppimisen ja opettamisen eri näkökulmista. Jaksolla analysoidaan ja laaditaan erilaisiin tarkoituksiin ja erilaisille oppijoille soveltuvia oppimateriaaleja. Kielenoppimista lähestytään kielitietoisesta, käyttöpohjaisesta ja sosiokulttuurisesta näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää suomen kielen ilmiöitä toisen kielen oppimisen ja opettamisen kannalta
  • osaa tarkastella kielenoppimista erilaisissa monimuotoisissa ja monikielisissä oppimisympäristöissä niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin
  • osaa analysoida oppimistehtäviä eri näkökulmista
  • osaa laatia kielenoppimista tukevia oppimateriaaleja ja arvioida niiden soveltuvuutta erilaisiin oppimistilanteisiin ja erilaisille oppijoille
  • pystyy soveltamaan monikielitietoista, käyttöpohjaista ja sosiokulttuurista näkökulmaa opetustyössään.

Lisätietoja

Tämä opintojakso on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
reaaliaikainen lähiopetus hyv./hyl. 0 op, oppimistehtävä 5 op (100 %)
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (0 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Reaaliaikainen verkko-opetus ja oppimistehtävä (JYU avoin) (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus