SKIS408 Kieli työelämässä (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Työelämän kielikysymyksiä lähestytään tutkimusperusteisesti. Alan tutkimustuloksia tarkastellaan eri ammattialojen kielenkäyttötarpeiden ja -käytänteiden kannalta. Työelämää koskevia kielipoliittisia ratkaisuja, tiedon ja asiantuntijuuden kielellistä rakentumista ja monikielistyvien työyhteisöjen toimintaa käsitellään eri näkökulmista.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetukseen liittyvät opimistehtävät. Kontaktiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus (50 %). Itsenäisessä suoritustavassa e-tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tiedostaa kielen ja kielipolitiikan merkityksen työelämässä
  • tunnistaa alakohtaisen kielenkäytön ja vuorovaikutuksen ominaispiirteitä
  • osaa havainnoida ja jäsentää työelämän multimediaalisia ja monikielisiä käytänteitä
  • tuntee alan tutkimusta ja kehittämistoimintaa
  • osaa eritellä työelämän kielenkäyttötarpeita ja -käytänteitä sekä arjen että teorioiden tasolla
  • tuntee tapoja välittää ja soveltaa asiantuntemustaan työyhteisöissä ja koulutuksessa.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
E-tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä, verkkotyöskentely
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja oppimistehtävät.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
e-tentti
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

e-tentti

Opetus

x

Verkkokurssi ja oppimistehtävä, Jyu avoin (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus