SKIA4003 Kieli muuttuvissa yhteisöissä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään sosiolingvistisen tutkimuksen kehitykseen, kielenkäyttöön vaikuttavien sosiaalisten taustamuuttujiin ja kielen muutokseen. Lisäksi käsitellään kielen muutosta ja diffuusiota, monikielisyyttä ja kieli-identiteettejä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee sosiolingvistiikan keskeisiä suuntauksia ja on perehtynyt alan tutkimuksiin
  • ymmärtää sosiaalisten taustatekijöiden merkityksen kielenkäytössä ja variaatiossa
  • tuntee monikielistyvien yhteisöjen kielellisiä käytänteitä ja identiteettikysymyksiä
  • on perehtynyt tilanteisen, sosiaalisen ja synkronisen vaihtelun analyysiin.

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Pienryhmäesitelmä, aktiivinen osallistuminen kurssin sisällöntuotantoon ja tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjallinen suoritus.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Pienryhmäesitelmä, aktiivinen osallistuminen kurssin sisällöntuotantoon ja tentti.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, pienryhmäesitelmät, oppimistehtävät ja tentti.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjallinen suoritus.
Suorituskieli:
suomi

Opetus