KIRS1205 Kirjallisuuden syventävä pedagogiikka (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla syvennetään tietoja ja taitoja kirjallisuudenopetuksesta eri koulutusasteilla. Jakson sisältönä on kirjallisuuden kouluopetuksen toteutusta, kehittämistä ja arviointia tukevaa opetusta ja opetusmateriaalia. Jaksolla on mahdollisuus erikoistua suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetuksen kirjallisuuspedagogiikkaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • pystyy toteuttamaan ja kehittämään peruskoulun, lukion, toisen asteen koulutuksen kirjallisuuden opetusta yhteydessä pääaineopintotasoiseen kirjallisuustieteelliseen osaamiseen

  • suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetukseen erikoistuvat opiskelijat pystyvät soveltamaan syventävää osaamistaan suomea ei-äidinkielenään puhuvien kirjallisuuden opetukseen.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Portfoliosuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Tenttikirjallisuudesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opetus

x

Verkkokurssi, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta