Terveystieteiden metodiopinnot

Kuinka ajankohtaista tutkimustietoa voi soveltaa käytännön työhön? Millaisia tutkimusmenetelmiä hyödynnetään terveystieteiden tutkimuksessa?

Tervetuloa opiskelemaan terveystieteiden metodiopintoja, joiden myötä opit uutta terveystieteiden teoreettisista lähtökohdista ja saat vastauksia muun muassa yllä oleviin kysymyksiin. Tutustut terveystieteiden erilaisiin tutkimusasetelmiin ja ymmärrät, kuinka tutkimustietoa sovelletaan käytäntöön. Lisäksi opit muun muassa tarkastelemaan kriittisesti tutkimustiedon luotettavuutta.

Opinnot ovat yhteiset fysioterapian, gerontologian, liikuntalääketieteen ja terveyskasvatuksen oppiaineille. Opinnot ovat tarkoitettu niille, jotka tekevät terveystieteiden täydentäviä opintoja tai terveystieteiden tai gerontologian perus- ja aineopintoja.

Osa opintojaksoista on suoritettavissa joustavasti täysin verkkovälitteisesti. Osa opintojaksoista sen sijaan sisältää lähiopetusta joko Helsingissä tai Jyväskylässä, jolloin pääset käsittelemään sisältöjä vuorovaikutuksessa opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa.


Opintoihin ilmoittautuminen

Ilmoittautumaan pääset klikkaamalla alta itseäsi kiinnostavaa opintojaksoa ja valitsemalla Ilmoittaudu opintoihin -välilehden.