KTEY008 Basics of Epidemiology (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Main concepts in epidemiology
Research designs and methods in epidemiology
Epidemiological study of illnesses, functional capacity and survival
Calculating basic risk ratios

Osaamistavoitteet

After completing the course the student

  • is able to describe basic concepts and indicators related to the prevalence and risk factors of diseases
  • is able to define the key study designs of epidemiological research
  • is able to analyze the relationships between risk factors and their consequences
  • is able to calculate basic risk ratios and to interpret them in studies
  • recognizes the main sources of error in epidemiological research

Lisätietoja

Autumn semester

Esitietojen kuvaus

Participating in this course requires knowledge of basic research methods. Degree students of health sciences should have completed the following courses (or corresponding studies):  

LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet
LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet
LTKY1012 Laadullisen tutkimustiedon analysointi ja arviointi TAI LTKY1010 Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Active participation in lectures (10 hours). Independent study (lecture and literature exam: Friedman, G.D. 2004. Primer of epidemiology. 5. ed. New York: McGraw-Hill. 401 p.). Please remember to register for both the lecture part and the literature exam part of the course.
Arviointiperusteet:
Lectures 50%, literature exam 50%
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Literature exam (1.5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Lectures and lecture exam (1.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus