LPSPER Liikuntapsykologian perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Liikuntapsykologian perusopinnoissa opiskelija perehtyy ihmisten käyttäytymiseen yksilö- ja ryhmätasoilla liikunnan, hyvinvoinnin ja kilpaurheilun näkökulmista. Yhteiskunnan muuttuminen, terveyden kannalta, liian vähäinen liikunta ja jatkuvasti kiristyvä kansallinen ja kansainvälinen kilpailu ovat lisänneet liikuntapsykologisen osaamisen ja ymmärryksen tarvetta suomalaisissa liikunta-, koulutus-, hyvinvointi-, kilpaurheilu- ja huippu-urheiluympäristöissä. Liikuntapsykologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää liikuntapsykologian erityispiirteitä ja teoreettisia lähtökohtia sekä osaa hyödyntää tietoa päätöksenteon ja käytännön suunnittelun tukena.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa ja Chydeniuksen yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa.

Osaamistavoitteet

Liikuntapsykologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

  • hahmottaa liikuntapsykologisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
  • tuntee psyykkisen valmennuksen ja fyysisen aktiivisuuden edistämisen keskeiset teoriat, mekanismit ja tekniikat
  • osaa soveltaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja liikuntatilanteissa
  • osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista liikuntapsykologian alalla

Lisätietoja

Kokonaisuus on suoritettavissa vain avoimessa yliopistossa.


Liikuntapsykologian perusopintoihin sisältyvien opintojaksojen suositeltu suoritusjärjestys on seuraava: ensimmäisenä suoritetaan LPSP1004 Liikuntapsykologian perusteet, joka antaa hyvän kokonaiskuvan alasta ja auttaa paremmin ymmärtämään muiden kurssien sisältöä. Sen jälkeen kolme seuraavaa opintojaksoa voi suorittaa missä järjestyksessä vain (opintojaksot LPSP1003 Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa, LPSP1005 Psyykkinen valmennus 1 ja LPSP1006 Ryhmäilmiöt liikunnassa 1). Viimeisenä suositellaan suoritettavaksi LTKY1006 Liikunta- ja terveyskäyttäytymisen edistäminen, jossa yhdistetään aikaisemmin opittua.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)