LPSP1003 Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Millaista tunne- ja vuorovaikutusosaamista liikunnassa ja urheilussa tarvitaan? Miten taitoja voidaan kehittää? Tule päivittämään osaamistasi.

Kuvaus

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen perusperiaatteet ja menetelmät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa kuvata tunne- ja vuorovaikutusoppimista käsitteenä
  • tiedostaa ja tunnistaa tunteita
  • osaa ilmaista selkeästi omia ajatuksia, tunteita ja tarpeita
  • hallitsee kuuntelun taitoja
  • osaa ratkaista vuorovaikutusongelmia 

Oppimateriaalit

1. Lintunen, T. & Gould, D. 2014. Developing Social and Emotional Skills. Teoksessa A. G. Papaioannou and D. Hackfort (toim.) Routledge Companion to Sport and Exercise Psychology. Global perspectives and fundamental concepts. London: Routledge, 621-635. (15 s.)

2. Talvio, M., & Klemola, U. 2017. Toimiva vuorovaikutus. Jyväskylä: PS-kustannus. (183 s.)

3. Artikkelilähteitä ajankohtaisesta kirjallisuudesta ja tutkimuksesta

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen, oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen 100%
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen verkko- tai lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Oppimistehtävä (4 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus