LPSP1005 Psyykkinen valmennus 1 (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Psyykkisen valmennuksen käsitteet ja asiantuntemuksen käyttöalueet. Psyykkisen valmennuksen menetelmät. Ammattieettiset suositukset.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kuvata psyykkisen valmennuksen periaatteita ja teorioita
  • nimetä psyykkisen valmennuksen menetelmiä
  • nimetä psyykkisen valmennuksen tehokkuuteen vaikuttavat päätekijät
  • ymmärtää ammattieettiset suositukset

Oppimateriaalit

1. Matikka, L. & Roos-Salmi, M. 2012. Urheilupsykologian perusteet. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura, 11-116, 126-307, 329-351. (211 s.)

2. Supyn ammattieettiset suositukset.

3. Artikkelilähteitä ajankohtaisesta kirjallisuudesta ja tutkimuksesta.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Verkkotentti 100%
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkotentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Verkkokurssi suomeksi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Online in English (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Ei julkaistua opetusta