LPSP1006 Ryhmäilmiöt liikunnassa 1 (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Mistä tekijöistä koostuu psykologisesti turvallinen, hyvinvoiva ja menestyvä liikuntaryhmä tai joukkue?

Kuvaus

Ryhmädynamiikkaan liittyvät käsitteelliset viitekehykset, teoriat ja tekijät. Ryhmien luonne, ryhmäilmiöt, ryhmäprosessien vaihtelu ja ryhmän kehittyminen. Ryhmätoiminnan kehittämismenetelmät liikunnassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa määritellä keskeiset ryhmäilmiöihin liittyvät käsitteet
  • tunnistaa ryhmätoiminnan lainalaisuuksia liikunnassa
  • osaa kuvata ryhmädynamiikkaan liittyviä teorioita
  • osaa nimetä ryhmätoiminnan kehittämismenetelmiä liikunnassa

Oppimateriaalit

1. Rovio, E., Lintunen, T. & Salmi, O. 2009. Ryhmäilmiöt liikunnassa. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura, 13-178, 211-251. (217 s.)

2. Artikkelilähteitä ajankohtaisesta kirjallisuudesta ja tutkimuksesta

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Verkkotentti 100% tai oppimistehtävä 100%
Valitaan 1 osa

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Kuvaus:
Verkkotentti 100 % tai oppimistehtävä 100 % (valinta tehdään Moodlessa)
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkotentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi suomeksi, online in Finnish (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Online in English (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkotentti tai oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus