ITAPERERI Italian kielen perusopinnot valinnaisina opintoina (25+ op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Oppiaineen kuvaus

Italian kielen opinnot valitseva opiskelija tarvitsee italian kieltä, sujuvan arkikäytön lisäksi, koska on laajemmin kiinnostunut Italian kulttuurista ja haluaa syventää opintojaan. Italian kielen perusopinnot ovat kielitieteellisesti painotettuja ja niihin kuuluu oleellisena osana kulttuuriopintoja. Opinnot kehittävät asiantuntijuutta italian kielen ja kulttuurin alalla sekä kehittävät valmiuksia italian kielen oppimiseen ja opettamiseen.

Italian kielen perusopintojen tarkoituksena on antaa opiskelijoille hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä perehdyttää heidät Italian kirjallisuuteen, historiaan ja kulttuuriin.

Kulttuuriopinnot painottuvat erityisesti niille osa-alueille, joihin Italialla ja italian kielellä on ollut Euroopan historiassa merkitystä: renessanssin kulttuurista italialaisen oopperan leviämiseen, taiteesta elokuvaan. Kieliopinnoissaan opiskelija saavuttaa hyvän kieliopin tuntemuksen lisäksi hyvän suullisen ja kirjallisen kielitaidon.

Työelämähyöty

Kieliopinnoissaan opiskelija saavuttaa hyvän kieliopin tuntemuksen lisäksi hyvän suullisen ja kirjallisen kielitaidon.

Italian kielen perusopinnot kehittävät asiantuntijuutta italian kielen ja kulttuurin alalla sekä kehittävät valmiuksia italian kielen oppimiseen

Osaamistavoitteet

Italian kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti työ- ja arkielämän tilanteissa italian kielellä
  • havainnoi kielenkäyttöä, vaihtelua ja muutosta 
  • osaa ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan ja muuta kieliasiantuntijuuttaan omatoimisesti
  • on kehittänyt taidot toimia erikielisessä kulttuurissa arkielämän tilanteissa

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)