ITAP122 Suullinen ilmaisu 1 (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssi kehittää opiskelijan suullista kommunikointitaitoa.
Kurssillä perehdytään italian kielen äänteisiin ja intonaatioon.

Suoritustavat

Harjoitukset kielistudiossa ja suullinen koe. Suullinen ilmaisu. Luetun ja kuullun ymmärtäminen. Suullisia harjoituksia. Kotitehtävien pohjalta tapahtuva keskustelu. Aktiivinen osallistuminen kurssilla.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Suullinen koe.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa tunnistaa ja tuottaa italian äänteitä mahdollisimman luontevasti
 • osaa tunnistaa ja selittää omia ja toisten tekemiä ääntämisvirheitä
 • kykenee ilmaisemaan itseään melko sujuvasti käytännön kielenkäyttötilanteissa
 • kykenee ymmärtämään puhuttua kieltä suhteellisen hyvin
 • tuntee Italian tapakulttuuria
 • pystyy keskustelemaan italiaksi

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • ongelmanratkaisutaidot
 • vuorovaikutustaidot
 • kyky ilmaista itseään viestintätilanteeseen sopivalla tavalla
 • kyky osallistua keskusteluun rakentavalla tavalla.
 • ryhmätyötaidot
 • kyky olla avoin keskustelulle, yhteistyölle ja saadulle palautteelle

Lisätietoja

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.

Oppimateriaalit

Harjoitusmonisteet

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Suullinen koe.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Suullinen koe.
Suorituskieli:
italia
Työskentelytavat:

Harjoitukset kielistudiossa ja suullinen koe. Suullinen ilmaisu. Luetun ja kuullun ymmärtäminen. Suullisia harjoituksia. Kotitehtävien pohjalta tapahtuva keskustelu. Aktiivinen osallistuminen kurssilla.

Oppimateriaalit:

Harjoitusmonisteet

Opetus