ITAP111 Italian kielioppi 1 (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla käsitellään italian kielen perusrakenteita. Paino on italian kielen verbiopissa. 

Suoritustavat

Joko kontaktiopetus ja harjoitukset tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen/tenttisuoritus.

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti:
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee italian kielen normatiivisen kieliopin rakenteet.
 • tunnistaa ja selittää omia ja toisten tekemiä kielioppivirheitä
 • oppii tuntemaan kieliopilliset erot äidinkielensä ja italian välillä
 • kykenee soveltamaan saamaansa tietoa käytännön kielenkäyttötilanteissa

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • ongelmanratkaisutaidot
 • kyky ymmärtää ja hyväksyä kielten ja kulttuurien väliset erot

Lisätietoja

Kielioppi 1 suositellaan suoritettavaksi luentokurssina. Suositus ajoituksesta: Ensimmäisen lukuvuoden aikana.

Oppimateriaalit

Luca Serianni Grammatica italiana, s. 103-326 ja 379-486, sekä Benvenuto-La Grassa, Nykyitalian peruskielioppi, Harjoituksia.

Kirjallisuus

 • Luca Serianni Grammatica italiana, s. 103.326 ja 379-486
 • Benvenuto-La Grassa, Nykyitalian peruskielioppi, Harjoituksia.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja harjoitukset
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjatentti
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja harjoitukset

Oppimateriaalit:
Luca Serianni Grammatica italiana, s. 103-326 ja 379-486, sekä Benvenuto-La Grassa, Nykyitalian peruskielioppi, Harjoituksia.
Kirjallisuus:
 • Luca Serianni Grammatica italiana, s. 103.326 ja 379-486
 • Benvenuto-La Grassa, Nykyitalian peruskielioppi, Harjoituksia.
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Suorituskieli:
italia
Työskentelytavat:

Kirjatentti

Oppimateriaalit:
Luca Serianni Grammatica italiana, s. 103-326 ja 379-486, sekä Benvenuto-La Grassa, Nykyitalian peruskielioppi, Harjoituksia.
Kirjallisuus:
 • Luca Serianni Grammatica italiana, s. 103.326 ja 379-486
 • Benvenuto-La Grassa, Nykyitalian peruskielioppi, Harjoituksia.

Opetus