ITAP2000 Italian kirjallisuus (historia ja teokset) (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Italian kirjallisuuden vaiheet vuodesta 1860 nykypäiviin. Italian tärkeimmät nykykirjailijat ja keskeiset pääteokset

Suoritustavat

Joko kontaktiopetus tentteineen tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti:
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata hyvin nykykirjallisuuden historiaa vuodesta 1860 alkaen.
 • tunnistaa Italian tärkeimmät nykykirjailijat ja keskeiset pääteokset ja kykenee lukemaan ja analysoimaan niitä
 • kykenee hahmottamaan kirjallisuuden ja nyky-yhteiskunnan välisen yhteyden

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
 • kyky tunnistaa ja omaksua kulttuurieroja
 • rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito
 • kyky hahmottaa erilaisia näkökulmia todellisuudesta

Oppimateriaalit

Armellini-Colombo, Guida alla letteratura italiana, s. 456-485 sekä 500-580

Romaanit: Valitaan kaksi teosta seuraavista:

BASSANI, Il giardino dei Finzi-Contini

BUZZATI, Il deserto dei Tartari

FENOGLIO, I ventitrè giorni della città di Alba

LEVI, Cristo si è fermato ad Eboli

MORAVIA, Gli indifferenti, 

PAVESE, La luna e i falò; PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal; 

PRATOLINI, Cronaca familiare; SVEVO, La coscienza di Zeno

TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo

VITTORINI, Uomini e no

Kirjallisuus

 • ARMELLINI - COLOMBO, Guida alla letteratura italiana s. 378-411 sekä 420-430, 440-453.
 • BASSANI, Il giardino dei Finzi-Contini
 • BUZZATI, Il deserto dei Tartari
 • FENOGLIO, I ventitrè giorni della città di Alba
 • LEVI, Cristo si è fermato ad Eboli
 • MORAVIA, Gli indifferenti
 • PAVESE, La luna e i falò
 • PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal
 • PRATOLINI, Cronaca familiare
 • SVEVO, La coscienza di Zeno
 • TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo
 • VITTORINI, Uomini e no

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus, tentti
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjatentti
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, tentti

Oppimateriaalit:

Armellini-Colombo, Guida alla letteratura italiana, s. 456-485 sekä 500-580

Romaanit: Valitaan kaksi teosta seuraavista:

BASSANI, Il giardino dei Finzi-Contini;

BUZZATI, Il deserto dei Tartari;

FENOGLIO, I ventitrè giorni della città di Alba;

LEVI, Cristo si è fermato ad Eboli;

MORAVIA, Gli indifferenti,

PAVESE, La luna e i falò; PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal;

PRATOLINI, Cronaca familiare; SVEVO, La coscienza di Zeno;

TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo,

VITTORINI, Uomini e no

Kirjallisuus:
 • ARMELLINI - COLOMBO, Guida alla letteratura italiana s. 378-411 sekä 420-430, 440-453.
 • BASSANI, Il giardino dei Finzi-Contini
 • BUZZATI, Il deserto dei Tartari
 • FENOGLIO, I ventitrè giorni della città di Alba
 • LEVI, Cristo si è fermato ad Eboli
 • MORAVIA, Gli indifferenti
 • PAVESE, La luna e i falò
 • PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal
 • PRATOLINI, Cronaca familiare
 • SVEVO, La coscienza di Zeno
 • TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo
 • VITTORINI, Uomini e no
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Suorituskieli:
italia
Työskentelytavat:

Kirjatentti

Oppimateriaalit:

Armellini-Colombo, Guida alla letteratura italiana, s. 456-485 sekä 500-580

Romaanit: Valitaan kaksi teosta seuraavista:

BASSANI, Il giardino dei Finzi-Contini;

BUZZATI, Il deserto dei Tartari;

FENOGLIO, I ventitrè giorni della città di Alba;

LEVI, Cristo si è fermato ad Eboli;

MORAVIA, Gli indifferenti,

PAVESE, La luna e i falò; PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal;

PRATOLINI, Cronaca familiare; SVEVO, La coscienza di Zeno;

TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo,

VITTORINI, Uomini e no

Kirjallisuus:
 • ARMELLINI - COLOMBO, Guida alla letteratura italiana s. 378-411 sekä 420-430, 440-453.
 • BASSANI, Il giardino dei Finzi-Contini
 • BUZZATI, Il deserto dei Tartari
 • FENOGLIO, I ventitrè giorni della città di Alba
 • LEVI, Cristo si è fermato ad Eboli
 • MORAVIA, Gli indifferenti
 • PAVESE, La luna e i falò
 • PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal
 • PRATOLINI, Cronaca familiare
 • SVEVO, La coscienza di Zeno
 • TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo
 • VITTORINI, Uomini e no

Opetus