ITAP142 Italialaista kielitiedettä (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tutustuminen italialaiseen kielentutkimukseen.

Suoritustavat

Joko kontaktiopetus tentteineen tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus

Osaamistavoitteet

Tutustuminen italialaiseen kielentutkimukseen. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa yleisen ja soveltavan kielitieteen peruskäsitteet
  • tuntee italian kielen kehityksen
  • kykenee erottelemaan kielen muuttumiseen vaikuttavia kielellisiä ja historiallisia tekijöitä
  • tunnistaa italian kielen latinasta saamia vaikutteita
  • osaa italialaisen kielitieteen peruskäsitteistön italian kielellä

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Oppimateriaalit

Maurizio Dardano, Nuovo manualetto di linguistica italiana

Kirjallisuus

  • Maurizio Dardano, Nuovo manualetto di linguistica italiana.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus, tentti
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjatentti
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, tentti

Oppimateriaalit:

Maurizio Dardano, Nuovo manualetto di linguistica italiana

Kirjallisuus:
  • Maurizio Dardano, Nuovo manualetto di linguistica italiana
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Suorituskieli:
italia
Työskentelytavat:

Kirjatentti

Oppimateriaalit:

Maurizio Dardano, Nuovo manualetto di linguistica italiana

Kirjallisuus:
  • Maurizio Dardano, Nuovo manualetto di linguistica italiana

Opetus