HISPER Historian perusopinnot (30 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Avainteksti

Perusopinnoissa tutustutaan historian tutkimukseen yliopistotasolla. Historiaa tarkastellaan tapana hahmottaa maailmaa ja ihmisen toimintaa eri näkökulmista.

Kuvaus

Historian perusopinnoissa perehdytään historiantutkimuksen perusteisiin ja keskeisiin historiallisiin ilmiöihin.

Osaamistavoitteet

Perusopintojen jälkeen opiskelija

  • tuntee kulttuurien, aatteiden, yhteiskuntien, talouden ja politiikan yleisiä historiallisia kehityslinjoja
  • ymmärtää historiallisen tiedon luonteen, tuntee historiantutkimuksen keskeiset periaatteet ja hahmottaa historiaa tieteenalana
  • osaa esittää oppimaansa suullisesti ja kirjallisesti
  • on kehittänyt ryhmätyötaitojaan, kielitaitoaan ja tietoteknisiä valmiuksiaan
  • on harjaantunut hakemaan tietoa eri teemoista
  • pystyy valitsemaan omat alueensa aineopintojen erikoistumisopinnoista
  • on kehittänyt kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä, luovuutta, itseohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyään. 

Rakenne

Valitse kaikki (30 op)