HISP011 Johdatus historian tutkimukseen (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Järjestävä organisaatio:
Historian ja etnologian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa perehdytään historiantutkimuksen perusperiaatteisiin ja käsitteisiin.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • tunnistaa historiantutkimuksen keskeiset tutkimussuuntaukset ja käsitteet
  • tuntee historiapolitiikan ja -kulttuurin käsitteet sekä keskeisen sisällön
  • ymmärtää perusperiaatteet lähteiden käyttämisestä historiantutkimuksessa
  • pystyy keskustelemaan tutkimusteksteistä
  • osaa vertailla erilaisia historiatieteellisiä tulkintoja ja ymmärtää historian tutkimuksen tulkinnallisen luonteen
  • ymmärtää kronologian ja syy-seuraussuhteiden merkityksen historiantutkimuksessa.

Lisätietoja

Historian tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden suositellaan suorittavan jakson kontaktiopetuksena. 

Oppimateriaalit

Kurssin vastuuopettaja jakaa oppimateriaalin.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus