HISP024 Politiikka, kieli ja kulttuuri (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Järjestävä organisaatio:
Historian ja etnologian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään poliittisen historian ja kansainvälisten suhteiden suuriin kehityslinjoihin, kulttuurin ja kielen merkityksiin sekä vertailevaan tutkimukseen.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija
  • tuntee erityisesti Euroopan ja Pohjois-Amerikan poliittisen historian merkittävät tapahtumat, kriisit ja suuret kehityslinjat sekä niiden merkityksen 1700-luvun jälkipuoliskolta nykypäiviin
  • ymmärtää kulttuurin, kielen, materiaalisuuden, tilan ja liikkuvuuden merkityksen poliittisen historian tutkimuksessa
  • on perehtynyt kansainvälisten suhteiden historiaan erityisesti 1900-luvulla osalta
  • on perehtynyt poliittisen historian vertailevaan ja ylirajaiseen tutkimukseen
  • on tottunut lukemaan historian alan tutkimuskirjallisuutta vähintään suomeksi ja englanniksi
  • on harjoitellut poliittisen historian lähteiden kontekstointia ja analysointia
  • on harjaannuttanut ryhmätyötaitojaan sekä taitoaan analysoida tietoa ja ajatella kriittisesti.

Kirjallisuus

  • Holmila, Antero, & Matti Roitto, Rooseveltista Trumpiin - Yhdysvaltain ulkopolitiikka ja kriisit 1900-luvun alusta tähän päivään (2018)
  • Kurunmäki, Jussi, Jeppe Nevers & Henk te Velde (eds), Democracy in Modern Europe: A Conceptual History (2018)
  • Mazower, Mark, Dark Continent: Europe's Twentieth Century (1999)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: eTentti (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus