HISP025 Terveys, sairaus ja hyvinvointi (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Järjestävä organisaatio:
Historian ja etnologian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään lääketieteen historian ja terveyden ja sairauden merkityksen peruspiirteisiin.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija
  • tuntee lääketieteen historian tärkeimmät käsitteet ja teoriat
  • tuntee lääketieteen ja terveydenhuollon keskeisten instituutioiden kehityskulut
  • ymmärtää terveyden ja hyvinvoinnin määrittelyn ja kehittämisen yhteydet laajempaan hyvinvointivaltion kehitykseen
  • ymmärtää terveyden ja sairauden kulttuuriset merkitykset ja sidonnaisuudet
  • on harjaannuttanut taitoaan analysoida tietoa ja ajatella kriittisesti.

Kirjallisuus

  • Burnham, John C., What is Medical History? (2005)
  • Pietikäinen, Petteri, Hulluuden historia (2013)
  • Harjula, Minna: Hoitoonpääsyn hierarkiat: terveyskansalaisuus ja terveyspalvelut Suomessa 1900-luvulla (2015)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: eTentti (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus