HISP026 Yhteiskunnan muutoksen ja talouden historia (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Järjestävä organisaatio:
Historian ja etnologian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään talous- ja yhteiskuntahistorian perusteisiin ja tärkeimpiin kehityslinjoihin.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija
  • osaa sijoittaa talous- ja yhteiskuntahistorian historiatieteen kenttään
  • ymmärtää talous- ja yhteiskuntahistoriallisen tavan tulkita historiaa
  • tuntee tärkeimmät historiaan vaikuttaneet talouspoliittiset suuntaukset
  • tunnistaa talouden murroskaudet ja merkittävimmät innovaatiot.
  • on harjaannuttanut taitoaan analysoida tietoa ja ajatella kriittisesti.

Kirjallisuus

  • Haapala, Pertti (toim.) Suomen rakennehistoria. Näkökulmia muutokseen ja jatkuvuuteen 1400 - 2000. Tampere: Vastapaino 2018.
  • Laine, Jaana & al. (toim.) Vaurastumisen vuodet – Suomen taloushistoria teollistumisen jälkeen. Gaudeamus 2019.
  • Schön, Maailman taloushistoria — Teollinen aika 2015.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: eTentti (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus