HISP023 Sukupuolihistoria (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Järjestävä organisaatio:
Historian ja etnologian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään sukupuolihistorian perusteisiin ja sukupuolen merkitykseen historiassa.


Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • osaa tunnistaa sukupuolihistorian piiriin kuuluvat keskeiset näkökulmat ja tuntee alan tutkimusperinnettä
  • oppii kysymään, millaisissa tilanteissa sukupuolella on merkitystä
  • ymmärtää, että sukupuoli voi olla näkökulma, joka liittyy moniin muihin erotteluihin ja läpäisee monia tutkimusaiheita ja aikakausia
  • osaa tarkastella historiantutkimuksen lähteitä sukupuolen näkökulmasta
  • on harjaannuttanut taitoaan analysoida tietoa ja ajatella kriittisesti.

Kirjallisuus

  • Markkola, Pirjo, Östman, Ann-Catrin & Lamberg, Marko (toim.), Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä historia (2014)
  • Downs, Laura Lee, Writing Gender History (2010)
  • Wiesner-Hanks, Merry E., Gender in History: Global Perspectives (2010)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: eTentti (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus