ELIAIN Erityisliikunnan aineopinnot (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Erityisliikunnan aineopinnot (35 op) suoritettuaan opiskelija

  • tuntee laaja-alaisesti soveltavan liikunnan haasteita ja mahdollisuuksia elämänkulun eri vaiheissa
  • osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida tiedon laatua kriittisesti ja kirjoittaa tieteellistä asiatekstiä sekä osallistua akateemiseen keskusteluun
  • osaa toimia soveltavan liikunnan asiantuntijatehtävissä kasvatuksen, liikunnan ja urheilun tai terveydenhuollon alueilla 

Esitietojen kuvaus

Erityisliikunnan perusopinnot

Rakenne

Valitse 35 op