ELIA008 Liikunta ja mielenterveys (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Liikunnan ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteydet

Suoritustavat

Itseopiskelu, kirjallisuuden tenttiminen

Arviointiperusteet

Tentti 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tietää liikunnan ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteydet

Kirjallisuus

  • Ajankohtainen artikkelikokoelma liikunnan ja mielenterveyden yhteyksistä, sovitaan tentaattorin kanssa (100-200 sivua)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta