ELIA009 Vammaisurheilu (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö
  • Vammaiskilpa- ja huippu-urheilun asema, päämäärät ja organisointi
  • Vammaisurheilun valmennusjärjestelmä ja valmentaminen
  • Luokittelun perusteet
  • IPC ja Suomen paralympiakomitea
  • Valmennuksen ja testauksen sovellukset 
Suoritustavat

Luennot 10 h

Harjoitukset 20 h

Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen

Kirjallisuuteen pohjautuva essee

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen
Oppimispäiväkirja
Essee

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee vammaiskilpa- ja huippu-urheilua

- tietää vammaisurheilijoiden luokittelun ja testaamisen periaatteet sekä tuntee joitakin vammisurheilijoille sovellettuja testejä

- on saanut kokemusta vammaisurheilun valmentamisesta ja vammaisurheilijoiden testaamisesta

Esitietojen kuvaus

Verkkokurssin suorittaminen: https://www.paralympia.fi/verkkokoulutus

Oppimateriaalit

Brittain, Ian & Beacom, Aaron (Eds.) The Palgrave Handbook of Paralympic Studies, 2018, ISBN 978-1-137-47901-3. https://www.palgrave.com/gp/book/9781137479006

Vanlandewijck, Y.C. & Thompson, W.R. 2011. The Paralympic Athlete: Handbook of Sports Medicine and Science. Oxford: Wiley-Blackwell. (294 s.) https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/73668/the-paralympic-athlete-ed-by-yves-c-vanlandewijck-et-al?_lg=en-GB

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta