ELIA007 Viittomakielen opintoja (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Viittomakielen perusteet

Suoritustavat

Itsenäisesti kurssin löytäminen ja sen vastaavuudesta sopiminen opettajan kanssa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa viittomakielen alkeet

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus