DIGMODKOK Digitaalinen elämä -moduuli (25 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Digitaalinen elämä on temaattinen moduuli, jonka tavoitteena on perehdyttää opiskelija ymmärtämään tietotekniikan ja digitalisaation kokonaisvaltainen vaikutus yksilöihin ja yhteisöihin jokapäiväisessä elämässä ja työssä.

Osaamistavoitteet

Temaattisen moduulin suoritettuaan opiskelijoilla on kattava ja monipuolinen näkemys digitalisaation yhteiskunnallisista ja yksilöllisistä ja eettisistä vaikutuksista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista sekä kyky soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)