DIGS5001 Digitalisaatio, arkielämä ja elämänkaari (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa käsitellään digitalisaatiota yhteisöllisyyden, perheen ja ajankäytön, elämänkaaren, liikkumisen, asumisen, kuluttamisen ja työn näkökulmasta. Opintokokonaisuudessa pohditaan luennoin, käytännön esimerkein ja harjoituksin myös digitalisaation uusia mahdollisuuksia arjen toiminnan kehittämisessä ja yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin parantamisessa. Opintojaksolla on useita luennoitsijoita.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija ymmärtämään tietotekniikan ja digitalisaation kokonaisvaltainen vaikutus yksilöihin ja yhteisöihin jokapäiväisessä elämässä ja työssä. Opintojakson suoritettuaan opiskelijoilla on perusteellinen näkemys digitalisaation yhteisöllisistä ja yksilöllisistä vaikutuksista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista sekä kyky soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Oppimateriaalit

Artikkelikokoelma luennoitsijoiden ohjeiden mukaan. Lisäksi alla nimetty teos.

Kirjallisuus

  • Taipale, S., Wilska, T.-A. and Gilleard, C. (eds.) (2017): Digital Technologies and Generational Identity: ICT Usage Across the Life Course. London: Routledge ISBN: 978-1-138-22597-8

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot ja kirjallisuus, tentti tai kirjallinen työ ja luentopäiväkirja.
Arviointiperusteet:
Kurssin arviointi perustuu kurssityöskentelyyn tai erillisten ohjeiden mukaisesti suoritettuun kirjalliseen työhön ja luentopäiväkirjaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus