DIGS5003 Sosiaalipalvelut ja digitalisaatio (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla opiskelija perehtyy digitalisaation eri muotoihin, mahdollisuuksiin, mutta myös riskeihin sosiaalipalvelujärjestelmässä ja sitä koskevaan tutkimukseen ja ajankohtaiseen tieteelliseen keskusteluun.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija digitalisaation eri muotoihin sosiaalipalveluissa ja sen vaikutuksiin sosiaalipalvelujen tarjontaan, asiakastyöhön ja asiakkuuteen.

Lisätietoja

Suoritustavat: kirjallinen tehtävä tai tentti tai kontaktiopetus.

Oppimateriaalit

Westwood, Joanne (2019) Social Media in Social Work Practice

(ISBN: 9781526420763) 

JA

Watling, Sue & ‎Rogers, Jim (2012) Social Work in a Digital Society

(ISBN: 9780857256775)


sekä YKSI seuraavista:


Rahikka, Anne (2013): Dialogi auttavissa verkkopalveluissa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen ammattilaisten kertomuksia kommunikaatiosta. Väitöskirja. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2013:16. Sosiaalityö. Helsingin yliopisto. Saatavilla verkossa https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41885/rahikka_vaitoskirja.pdf?sequence ISBN 978-952-10- 9081-3 (pdf)

Granholm, Camilla (2016): Social work in digital transfer – blending services for the next generation. Väitöskirja. Sosiaalitieteiden laitos. Sosiaalityö. Helsingin yliopisto. Saatavilla verkossa http://fskc.fi/Site/Data/2067/Files/C_Granholm_DR_avhd_2016_PDF_version.pdf ISBN 978-952-7078-12-9 (PDF)

Pohjola, Anneli & Kääriäinen, Aino & Kuusisto-Niemi, Sirpa (toim.): Sosiaalityö, tieto ja teknologia. PS-kustannus. Jyväskylä. (ISBN 978-952-451-443-9)

Mari Kivistö & Kirsi Päykkönen (Toim.) Sosiaalityö digitalisaatiossa (ISBN 978-952-337-035-7) (pdf)

Kirjallisuus

  • Rahikka, Anne (2013): Dialogi auttavissa verkkopalveluissa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen ammattilaisten kertomuksia kommunikaatiosta. Väitöskirja. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2013:16. Sosiaalityö. Helsingin yliopisto. Saatavilla verkossa
  • Pohjola, Anneli & Kääriäinen, Aino & Kuusisto-Niemi, Sirpa (toim.): Sosiaalityö, tieto ja teknologia. PS-kustannus. Jyväskylä. (ISBN 978-952-451-443-9)
  • Watling, Sue & ‎Rogers, Jim (2012) Social Work in a Digital Society (ISBN: 9780857256775)
  • Granholm, Camilla (2016): Social work in digital transfer – blending services for the next generation. Väitöskirja. Sosiaalitieteiden laitos. Sosiaalityö. Helsingin yliopisto. Saatavilla verkossa
  • Westwood, Joanne (2019) Social Media in Social Work Practice (ISBN: 9781526420763)
  • Kivistö, Mari & Päykkönen, Kirsi (Toim.) Sosiaalityö digitalisaatiossa (ISBN 978-952-337-035-7) (pdf)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen opetukseen.
Arviointiperusteet:
Kirjallisuuden hyväksytty suorittaminen
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Tentti.
Arviointiperusteet:
Kirjallisuuden hyväksytty suorittaminen
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
Kirjallinen tehtävä.
Arviointiperusteet:
Kirjallisuuden hyväksytty suorittaminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kirjallinen tehtävä

Opetus