DIGS5002 Digitalisaatio, yhteiskunta ja yhteisöt (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään yhteiskuntien digitalisaatioon, siihen liittyvään eritahtisuuteen ja eriarvoisuuteen, sekä paikallisten että globaalin yhteisöjen verkostomaiseen rakenteeseen ja toimintaan. Lisäksi pohditaan uusia mahdollisuuksia yhteiskunnan ja verkostojen kehittämisessä sekä globaalien ja lokaalien yhteisöjen sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen ymmärrys tieto- ja informaatioteknologian sekä digitaalisten sovellusten ja palveluiden vaikutuksista yhteiskuntiin ja yhteisöihin. Hän osaa analysoida digitalisaation vaikutuksia myös kriittisesti, tunnistaa sen ei-toivottuja seurauksia ja etsiä ratkaisuja, jotka edistävät digitaalista tasa-arvoa ja hyvinvointia.

Lisätietoja

Kontaktiopetusta ei välttämättä järjestetä vuosittain. 

Oppimateriaalit

Kurssikirjallisuus listattu alla. Lisäksi muu luennoilla jaettava materiaali.

Kirjallisuus

  • Rainie, L. & Wellman, B: Networked: The New Social Operating System (ISBN: 9780262301190)
  • Lindgren, S.: Digital Media and Society (ISBN: 9781473998919)
  • van Dijk, J. & Hacker, K. L.: Internet and Democracy in the Network Society (ISBN: 0815363028)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus, oppimispäiväkirja ja tentti. Kontaktiopetusta järjestään 3. periodissa mahdollisuuksien mukaan.
Arviointiperusteet:
Kurssin arviointi perustuu kurssityöskentelyyn, oppimispäiväkirjaan ja tenttisuoritukseen.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Essee tai policy brief -suoritus. Opintojakson itsenäisestä suorittamisesta sovitaan kurssin vastuuhenkilön kanssa.
Arviointiperusteet:
Itsenäisesti suoritettaessa arviointiperusteena on erillisen ohjeistuksen mukainen essee tai policy brief -suoritus.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus