LPSAIN Liikuntapsykologian aineopinnot (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Liikuntapsykologian aineopinnoissa opiskelija syventää ymmärrystään alasta ja tarkastelee kriittisesti liikuntapsykologian erityiskysymyksiä yksilö- ja ryhmätasoilla liikunnan, hyvinvoinnin, kilpaurheilun ja huippu-urheilun näkökulmista. Aineopinnot tarjoavat ajankohtaista tutkimukseen perustuvaa tietoa psyykkisestä valmennuksesta, ryhmäilmiöistä, tunnetaidoista, motivoivasta vuorovaikutuksesta, vastuullisesta johtamisesta, käyttäytymisen muutoksesta ja liikunnan kehityspsykologiasta. Liikuntapsykologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija pystyy vastuullisesti soveltamaan oppimaansa omiin liikuntaympäristöihinsä, ymmärtää oman osaamisensa rajallisuuden ja osaa realistisesti arvioida toimintansa vaikuttavuutta.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Osaamistavoitteet

Liikuntapsykologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa arvioida liikunnan ja käyttäytymisenmuutoksen edistämisen merkityksiä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta
  • osaa soveltaa psyykkisen valmennuksen perustaitoja
  • osaa suunnitella ja arvioida psyykkistä valmennusta ja fyysisen aktiivisuuden edistämisohjelmia ja laatia toteutussuunnitelman
  • ymmärtää tunnesäätelyä ja sen tukemista liikuntaan liittyvissä tilanteissa
  • osaa arvioida ja tukea vastuunottoa ja johtajuutta liikuntaympäristössä
  • osaa toimia liikuntapsykologian ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Lisätietoja

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Rakenne

Valitse kaikki (35 op)