LPSA1003 Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa 2 (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tunteisiin liittyvät ilmiöt, niiden syyt ja vaikutukset.

Tunnesäätelyn teoriat, lähestymistavat ja työkalut.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää tunteita ja niiden vaikutusta terveyteen ja suorituksiin
  • osaa säädellä myönteisiä ja kielteisiä tunteita
  • ymmärtää kuinka tuetaan toisten tunnesäätelyä liikuntaan liittyvissä tilanteissa

Esitietojen kuvaus

Liikuntapsykologian perusopinnot.

Oppimateriaalit

1. Ruiz, M. C. & Robazza, C. 2020. Feeling states and sports performance. Implications for research and practice. Routledge.

2. Artikkelilähteitä ajankohtaisesta kirjallisuudesta ja tutkimuksesta

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen, verkkotentti 100%
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen verkko-opetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkotentti (4 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta