LPSA1002 Ryhmäilmiöt liikunnassa 2 (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Ryhmätoiminnan kehittämismenetelmät liikunnassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa analysoida ryhmätoimintaa
  • osaa käyttää ryhmätoiminnan kehittämisen-perusmenetelmiä liikuntaryhmän kanssa

Esitietojen kuvaus

Liikuntapsykologian perusopinnot.

Oppimateriaalit

1. Carron, A. V. & Eys, M. A. 2012. Group Dynamics in Sport. 4. painos. Morgantown, WV: Fitness Information Technology, 257-377. (121 s.)

2. Papaioannou, A. G. & Hackfort, D. 2014. Routledge Companion to Sport and Exercise Psychology. Global perspectives and fundamental concepts. London: Routledge, 513-528, 559-570. (28 s.)

3. Irwin, B. C. & Feltz, D. L. 2016. Motivation gains in sport and exercise groups. Teoksessa R. J. Schinke, K. R. McGannon, & B. Smith (toim.) Routledge international handbook of sport psychology. Dawsonera eBook Collection, 494-515. (e-kirja, 32 s.)

4. Artikkelilähteitä ajankohtaisesta kirjallisuudesta ja tutkimuksesta

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100%
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta