LPSA1007 Motivoiva vuorovaikutus liikunnanohjauksessa (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Autonomiaa tukevat avaintekniikat ja niiden käyttö:

Perusteleminen

Ei-kontrolloiva puhetyyli ja vastarinnan välttäminen

Informatiivisen kielen käyttäminen

Kielteisten tuntemusten hyväksyminen

Kärsivällisyyden osoittaminen

Vaihtoehtojen tarjoaminen

Kysymysten ja vastausten käyttäminen


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- Tunnistaa autonomiaa tukevan ja kontrolloivan opetustyylin eroja

- Osaa nimetä autonomiaa tukevat avaintekniikat

- Tunnistaa selittämiseen ja ohjeistamiseen, palautteenantoon ja kannustukseen sekä oppilaiden häiriökäyttäytymiseen ja motivaatio-ongelmiin liittyviä tilanteita, joissa avaintekniikoita voi hyödyntää.

- Osaa suunnitella ja toteuttaa autonomiaa tukevia opetustilanteita päivittäisessä liikunnanopetuksessa, ohjauksessa ja valmennuksessa

Esitietojen kuvaus

Liikuntapsykologian perusopinnot.

Oppimateriaalit

Artikkelilähteitä ajankohtaisesta kirjallisuudesta ja tutkimuksesta

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100%
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta