LPSA1006 Liikunta ja käyttäytymisen muutos (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Psykologiset käyttäytymisenmuutosteoriat ja menetelmät ja niiden sovellukset. Käyttäytymismuutosohjelmien suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- ymmärtää keskeisiä käsitteitä ja teorioita käyttäytymisen selittäjinä ja ennustajina

- osaa soveltaa keskeisiä käyttäytymisenmuutosteorioita ja liikunnanedistämisohjelmia omassa toiminnassaan

- tunnistaa käyttäytymisenmuutostutkimuksen rajoituksia

Esitietojen kuvaus

Liikuntapsykologian perusopinnot.

Oppimateriaalit

1. Hagger, M. S., Cameron, L., Hamilton, K., Hankonen, N., & Lintunen, T. 2020. The Handbook of Behavior Change. New York: Cambridge University Press.

2. Artikkelilähteitä ajankohtaisesta kirjallisuudesta ja tutkimuksesta

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100%
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta