LPSA1001 Psyykkinen valmennus 2 (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Urheilusuorituksia edistävien psyykkisten taitojen harjoittelu. Sertifiointi prosessi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa arvioida urheilijoiden psyykkisiä taitoja
  • osaa käyttää psyykkisen valmennuksen perustekniikoita
  • osaa kuvata ja käsitellä mahdollisia ammattieettisiä tilanteita 

Esitietojen kuvaus

Liikuntapsykologian perusopinnot.

Oppimateriaalit

1. Liukkonen, L. 2017. Psyykkinen vahvuus. Mielen taitojen harjoituskirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 12-281. (270 s.) löytyy myös e-kirjana.

2. Ethical principles of the European Sport Psychology Federation: https://www.fepsac.com/wp-content/uploads/2019/02/Ethics_position-stand.pdf

JA

3. Blumenstein, B. & Orbach, I. 2012. Psychological skills in sport. Training and application. Viitattu 7.2.2020 EBSCOhost. (e-kirja 53 s.)

TAI

3. Williams, J. M. & Krane, V. 2010. Applied sport psychology. Personal growth to peak performance. New York: McGraw-Hill, 159-358. (200 s.)

JA

4. Blumenstein, B. & Orbach, I. 2012. Mental practice in sport. Twenty case studies. Viitattu 7.2.2020 EBSCOhost. (e-kirja 122 s.)

TAI

4. Hemmings, B. & Holder, T. 2009. Applied Sport Psychology. A case based approach. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc, 1-4 JA 7-107 (100 s.) TAI 111-180 (70 s.) löytyy myös e-kirjana.

TAI

4. Cotterill, S., Weston, N. & Breslin, G. 2017. Sport and exercise psychology. Practitioner case studies. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc, 7-238 (231 s.) TAI 301-478 (178 s.). löytyy myös e-kirjana.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen, oppimistehtävä 100%
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (4 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta